for deg som vil delta

som deltager får du

 • Muligheten til å skape noe på et felt du brenner for
 • Samarbeide, debattere og utfordre deg med engasjerte ungdommer fra andre deler av landet
 • Adgang til egne arrangementer med våre partnere og fageksperter
 • Konkurrere om én av ti plasser på vårt talentprogram i Eidsvollsbygningen sen-våren 2023
 • En unik mulighet til å utvikle deg 

hva består programmet av?

lørdag 9. og søndag 10. september

komitéarbeid

Du blir fordelt på én av fire komiteer etter søknad, og skal jobbe med representanter fra andre ungdomsråd. I løpet av disse to dagene skal dere jobbe fram en felles resolusjon med deres meninger om temaet. De fire komiteene er:

 • Demokrati og medvirkning
 • Klima
 • Psykisk helse og utenforskap
 • Mangfold og Inkludering


mandag 11. september

parlamentsdag

På parlamentsdagen debatteres komiteenes resolusjoner. Forvent en tøff kamp og en dag du sent kommer til å glemme. Resolusjonene som blir vedtatt overleveres til Stortingspresidenten.


Komitéarbeidet og parlamentsdagen er kjernen i programmet, men som deltager får du også tilbud om å delta på:


Fredag 31.august

inspirasjonsdag

For å gjøre deg best mulig forberedt samler vi et knippe eksperter du får lære av. Arrangementet tar cirka to timer, og foregår på ettermiddagen.

I 2021 hadde vi med oss

 • Kommunalminister Nikolai Astrup
 • Frøydis Enstad, Barneombudet
 • Professor Dag Hessen
 • Gada Ezat Azam BUFDIR

Vi jobber med å sette sammen årets panel, kontakt oss om du har forslag eller ønsker!

Vi jobber også for å legge til rette for at du kan delta digitalt.


2024

UPs talentprogram

Demokratiskolen er vårt talentprogram for deltagere som utmerker seg spesielt.

Inntil ti deltagere som viser særlig engasjement, kompetanse eller lederskap, vil få tilbud om å delta på vår demokratiskole 2024.

Demokratiskolen arrangeres med historiske rammer på demokratisenteret på Eidsvoll. Det er et program for personlig utvikling og lederskap for deg som har det lille ekstra og vil nå enda lenger.


dato annonseres senere

prosjektdag

Du og ditt ungdomsråd kan få midler til drømmeprosjektet deres!

Sparebankstiftelsen DNB er Norges største pengeutdelende stiftelse og støtter Ungdomsparlamentet. Og de ønsker seg flere søknader fra unge mennesker!

Du inviteres til en prosjektutviklingsdag senere i 2023, der du får møte representanter fra Sparebankstiftelsen og lære hvordan du kan utvikle og søke om støtte til et prosjekt i ditt lokalmiljø. Prosjektet må være forankret i en resolusjon som er vedtatt av Ungdomsparlamentet.