UP


Tilpasset innhold:


Hva er Ungdomsparlamentet?

Ungdomsparlamentet er et uavhengig kompetanse- og nettverksbyggende program for ungdom i ungdomsråd i Norge.

Hva inneholder programmet?

Deltagerne får oppleve en parlamentarisk prosess fra innsiden. Sammen med andre engasjerte unge fra hele landet skal de først utarbeide en skriftlig resolusjon, og så legge denne fram for formell behandling. Forvent en livlig og utfordrende debatt!

I løpet av programmet deles delegatene inn i fire komiteer som hver utarbeider et resolusjonsforslag. Hver komite ledes av en komiteleder, som selv har deltatt på ungdomsparlamentet tidligere.

Av ungdom – For ungdom

«Demokratiet visner uten ungt engasjement. UP skaper masse ungt engasjement.»

– Tidligere deltaker

Komiteene har disse 4 temaene:

  • Psykisk helse og utenforskap
  • Mangfold og inkludering
  • Klima
  • Demokrati og deltakelse

UP gir deltagerne en unik mulighet til å utvikle seg. Høytidelige rammer, flinke folk og et tettpakket program du kommer til å huske lenge.

Slik bygger vi et bærekraftig demokratisk engasjement for framtiden.

Hva er ungdomsparlamentet ikke?

UP er ikke en offentlig institusjon med faktisk makt, vi er et spesialisert utviklingsprogram og nettverksarena. Vi påberoper oss på ingen måte å representere norsk ungdom og deres mening. 

Men vi påberoper oss å samle engasjerte, flotte folk fra hele landet og la dem utvikle seg og utfordre hverandre i et unikt program som hvert år har fått meget gode tilbakemeldinger fra deltagerne! 

Tidligere deltakere om UP

Følg oss videre på instagram!

Kontakt oss!

Om du lurer på noe, eller ønsker å lære mer om Ungdomsparlamentet, ta kontakt!